(3β,21Alpha)-3,21-Dihydroxyoleana-11,13(18)-Dien-29-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H46O4
IUPAC Name (2s,3r,4as,6ar,6as,6br,8ar,10s,12as)-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-3,10-dioxido-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12-dodecahydropicene-2-carboxylate
Molecular Mass 470.684 g·mol−1
Heat of Formation 765.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.46 ± 1.08 D
Volume 577.55 Å 3
Surface Area 411.75 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3r,4as,6ar,6as,6br,8ar,10s,12as)-3,10-dihydroxy-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12-dodecahydropicene-2-carboxylic acid
  • 3,19-dihydroxy-oleana-11,13(18)dien-28-oic acid
CAS Number(s)
  • 26553-68-4
InChIKey QWQDOXKORDLUFG-JKBYBQJKSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O