1-(β-D-Arabinofuranosyl)-5-Vinyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C11H14N2O6
IUPAC Name 1-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-5-vinyl-pyrimidine-2,4-dione
Molecular Mass 270.239 g·mol−1
Heat of Formation -976.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.15 ± 1.08 D
Volume 294.52 Å 3
Surface Area 256.18 Å 2
HOMO Energy -9.39 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.82 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • 1-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]-5-vinylpyrimidine-2,4-dione
 • 1-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-ethenyl-pyrimidine-2,4-dione
 • 1-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-ethenylpyrimidine-2,4-dione
 • 1-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-5-vinyl-pyrimidine-2,4-dione
 • 1-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]-5-vinyl-pyrimidine-2,4-quinone
 • 1-beta-d-arabinofuranosyl-5-vinyluracil
 • 2,4(1h,3h)-pyrimidinedione, 1-beta-d-arabinofuranosyl-5-ethenyl-
 • 5-vinyl-1-arabinofuranosyluracil
 • varau
 • vinyl-ara-u
CAS Number(s)
 • 74886-33-2
InChIKey RHNKTNRPTOLWJS-BDNRQGISSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N