β-Naphthoxyacetic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H10O3
IUPAC Name 2-(2-naphthyloxy)acetic acid
Molecular Mass 202.206 g·mol−1
Heat of Formation -346.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.71 ± 1.08 D
Volume 235.16 Å 3
Surface Area 230.31 Å 2
HOMO Energy -8.86 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.74 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (.beta.-naphthalenyloxy)acetic acid
 • (2-naphthalenyloxy)acetic acid
 • (2-naphthloxy)acetic acid
 • (2-naphthoxy)acetic acid
 • (2-naphthyloxy)acetic acid
 • (2-naphthyloxy)acetic acid [bsi:iso]
 • (beta-naphthalenyloxy)acetic acid
 • .beta.-naphthoxyacetic acid
 • .beta.-naphthyloxyacetic acid
 • 2-naphthalen-2-yloxyacetic acid
 • 2-naphthalen-2-yloxyethanoic acid
 • 2-naphthalenoxyacetic acid
 • 2-naphthoxyacetic acid
 • 2-naphthyloxyacetic acid
 • 2-noxa
 • ac-907/25014305
 • acetic acid, (2-naphthalenyloxy)-
 • acetic acid, (2-naphthyloxy)-
 • acide naphtyloxyacetique [iso-french]
 • beta-naphthyloxyacetic acid
 • betapal
 • betoxon
 • bnoa
 • cbdive_003164
 • gerlach 1396
 • naphthoxyacetic acid
 • noxa
 • o-(2-naphthyl)glycolic acid
 • oprea1_727299
CAS Number(s)
 • 120-23-0
InChIKey RZCJYMOBWVJQGV-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O