α-Gpc

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C8H20NO6P
IUPAC Name [(2s)-2,3-dihydroxypropyl] 2-(trimethylammonio)ethyl phosphate
Molecular Mass 257.221 g·mol−1
Heat of Formation -1318.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 16.17 ± 1.08 D
Volume 298.4 Å 3
Surface Area 257.06 Å 2
HOMO Energy -8.55 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.58 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • [(2s)-2,3-dihydroxypropyl] 2-trimethylammonioethyl phosphate
 • [(2s)-2,3-dihydroxypropyl] 2-trimethylazaniumylethyl phosphate
 • calcium (glycerophosphate de) [dcf]
 • choline alfoscerate
 • choline hydroxide, (r)-2,3-dihydroxypropyl hydrogen phosphate, inner salt
 • choline, hydroxide, 2,3-dihydroxypropyl hydrogen phosphate, inner salt, d- (8ci)
 • cholini glycerophosphas [latin]
 • colina glicerofosfato
 • ethanaminium, 2-(((2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl)oxy)-n,n,n-trimethyl-, hydroxide, inner salt, (r)-
 • glicerofosfato de colina [spanish]
 • glycerophosphorylcholine
 • l-alpha-glycerophosphocholine
 • l-alpha-glycerophosphorylcholine
 • l-alpha-glycerylphosphorylcholine
 • sn-glycero-3-phosphocholine
CAS Number(s)
 • 28319-77-9
InChIKey SUHOQUVVVLNYQR-QMMMGPOBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements P C H O N