9-(β-L-Xylofuranosyl)-3,9-Dihydro-1H-Purine-2,6-Dione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H12N4O6
IUPAC Name 9-[(2s,3s,4s,5s)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-3,8-dihydropurine-4,5,7,8-tetraide-2,6-dione
Molecular Mass 284.225 g·mol−1
Heat of Formation -899.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 8.91 ± 1.08 D
Volume 292.57 Å 3
Surface Area 261.35 Å 2
HOMO Energy -9.40 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.79 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 9-[(2s,3s,4s,5s)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]-3h-purine-2,6-dione
  • 9-[(2s,3s,4s,5s)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3h-purine-2,6-dione
  • 9-[(2s,3s,4s,5s)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-3h-purine-2,6-dione
  • 9-[(2s,3s,4s,5s)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]xanthine
InChIKey UBORTCNDUKBEOP-HFXAWCPLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N