9-(β-L-Xylofuranosyl)-3,9-Dihydro-6H-Purin-6-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H12N4O5
IUPAC Name 9-[(2s,3s,4s,5s)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3h-purin-6-one
Molecular Mass 268.226 g·mol−1
Heat of Formation 148.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.28 ± 1.08 D
Volume 271.85 Å 3
Surface Area 263.19 Å 2
HOMO Energy -10.00 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.97 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 9-[(2s,3s,4s,5s)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]-3h-purin-6-one
  • 9-[(2s,3s,4s,5s)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3h-purin-6-one
  • 9-[(2s,3s,4s,5s)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-3h-purin-6-one
  • 9-[(2s,3s,4s,5s)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]-3h-purin-6-one
  • zinc04015532
InChIKey UGQMRVRMYYASKQ-HUEBKHCJSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O N