17β-Estradiol 3-Benzoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C25H28O3
IUPAC Name [(8r,9s,13s,14s,17s)-17-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] benzoate
Molecular Mass 376.488 g·mol−1
Heat of Formation -442.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.93 ± 1.08 D
Volume 458.83 Å 3
Surface Area 390.98 Å 2
HOMO Energy -9.09 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.62 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (17beta)-17-hydroxyestra-1(10),2,4-trien-3-yl benzoate
 • .beta.-estradiol 3-benzoate
 • .beta.-estradiol benzoate
 • 1,3,5(10)-estratriene-3,17.beta.-diol 3-benzoate
 • 1,3,5(10)-estratriene-3,17beta-diol 3-benzoate
 • 17.beta.-estradiol 3-benzoate
 • 17.beta.-estradiol benzoate
 • 17.beta.-estradiol monobenzoate
 • 3,17beta-dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 3-benzoate
 • 3-benzoyloxy-17beta-estrol
 • [(8r,9s,13s,14s,17s)-17-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] benzoate
 • benovocylin
 • benzhormovarine
 • benzo-gynoestryl
 • benzoestrofol
 • benzoestrofol difolliculin
 • benzofoline
 • benzogynoestryl
 • benzoic acid [(8r,9s,13s,14s,17s)-17-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] ester
 • beta-estradiol 3-benzoate
 • d01953
 • de graafina
 • diffollisterol
 • difolliculine
 • dihydroestrin benzoate
 • dihydrofolliculin benzoate
 • dimenformon benzoate
 • dimenformone
 • diogyn b
 • ebz
 • eston-b
 • estra-1,3,5(10)-triene-3,17.beta.-diol, 3-benzoate
 • estradiol 3-benzoate
 • estradiol benzoate
 • estradiol benzoate (jp15)
 • estradiol, 3-benzoate
 • estradiol-17.beta. 3-benzoate
 • estradiol-17.beta. benzoate
 • femestrone
 • follicormon
 • follidrin
 • graafina
 • gynecormone
 • gynformone
 • hidroestron
 • hormogynon
 • hydroxyestrin benzoate
 • oestradiol benzoate
 • oestradiol monobenzoate
 • oestroform [bdh]
 • ovahormon benzoate
 • ovasterol-b
 • ovocyclin benzoate
 • ovocyclin m
 • ovocyclin-mb
 • primogyn b
 • primogyn i
 • progynon b
 • progynon benzoate
 • progynon-b
 • recthormone oestradiol
 • solestro
 • unistradiol
CAS Number(s)
 • 50-50-0
InChIKey UYIFTLBWAOGQBI-BZDYCCQFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O