1-(β-D-Arabinofuranosyl)-5-[(1E)-1-Propen-1-Yl]-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H16N2O6
IUPAC Name 1-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-5-[(e)-prop-1-enyl]pyrimidine-2,4-dione
Molecular Mass 284.265 g·mol−1
Heat of Formation -1023.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.49 ± 1.08 D
Volume 317.92 Å 3
Surface Area 275.64 Å 2
HOMO Energy -9.15 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.21 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • 1-(3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl-tetrahydro-furan-2-yl)-5-propenyl-1h-pyrimidine-2,4-dione
 • 1-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]-5-[(e)-prop-1-enyl]pyrimidine-2,4-dione
 • 1-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-[(e)-prop-1-enyl]pyrimidine-2,4-dione
 • 1-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-5-[(e)-prop-1-enyl]pyrimidine-2,4-dione
 • 1-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]-5-[(e)-prop-1-enyl]pyrimidine-2,4-quinone
 • 1-arabinofuranosyl-5-(1-propenyl)uracil
 • 2,4(1h,3h)-pyrimidinedione, 1-beta-d-arabinofuranosyl-5-(1-propenyl)-
 • 5-(1-propenyl)-1-arabinofuranosyluracil
 • 5-(1-propenyl)-beta-d-arabinofuranosyluracil
 • 5-propenyl-arau
CAS Number(s)
 • 74886-35-4
InChIKey VAALWQXPFZVPFE-BUHFYHPRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N