.β.-Propiolactone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C3H4O2
IUPAC Name oxetan-2-one
Molecular Mass 72.063 g·mol−1
Heat of Formation -254.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.13 ± 1.08 D
Volume 84.22 Å 3
Surface Area 100.73 Å 2
HOMO Energy -11.04 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.46 ± eV
Point Group Symmetry Cs
Synonyms
 • .beta.-propanoic acid lactone
 • .beta.-propionolactone
 • .beta.-proprolactone
 • 1,3-propiolactone
 • 2-oxetanone
 • 3-hydroxypropionic acid lactone
 • 3-hydroxypropionic acid, lactone
 • 3-propanolide
 • 3-propiolactone
 • beta-propanoic acid lactone
 • beta-propiolactone
 • beta-propionolactone
 • beta-proprolactone
 • betaprone
 • bpl
 • caswell no. 709
 • d05630
 • epa pesticide chemical code 010901
 • hydracrylic acid .beta.-lactone
 • hydracrylic acid beta-lactone
 • hydracrylic acid, .beta.-lactone
 • hydracylic acid, .beta.lactone
 • propanoic acid, 3-hydroxy-, .beta.-lactone
 • propanoic acid, 3-hydroxy-, beta-lactone
 • propanolide
 • propiolactone
 • propiolactone (usan)
 • propiolactone .beta.-
 • propiolactone, beta-
 • propiolattone [dcit]
 • propionic acid, 3-hydroxy-, .beta.-lactone
 • propionic acid, 3-hydroxy-, beta-lactone
CAS Number(s)
 • 57-57-8
InChIKey VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O