1-(β-D-Ribofuranosyl)-2,4(1H,3H)-Pyridinedione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H13NO6
IUPAC Name 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]pyridine-2,4-dione
Molecular Mass 243.213 g·mol−1
Heat of Formation -1013.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.53 ± 1.08 D
Volume 261.59 Å 3
Surface Area 234.99 Å 2
HOMO Energy -9.78 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.27 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 1-((2r,3r,4s,5r)-tetrahydro-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)furan-2-yl)pyridine-2,4(1h,3h)-dione
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]pyridine-2,4-dione
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyridine-2,4-dione
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]pyridine-2,4-dione
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]pyridine-2,4-quinone
  • 3-du
InChIKey WIRVQQCUKDPURA-PEBGCTIMSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N