(5α,6E)-17-Allyl-6-Hydrazono-4,5-Epoxymorphinan-3,14-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H23N3O3
IUPAC Name (3r,4r,4as,7ar,12bs)-3-allyl-4a,9-dihydroxy-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1h-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one hydrazone
Molecular Mass 341.404 g·mol−1
Heat of Formation -215.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.11 ± 1.08 D
Volume 395.81 Å 3
Surface Area 324.07 Å 2
HOMO Energy -8.62 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.05 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-propenyl)-, hydrazone, (5alpha)-
  • naloxazone
  • naloxone-6-hydrazone
CAS Number(s)
  • 73674-85-8
InChIKey XQQRNWNMEFUSMN-UTWDOOMRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N