(5α,17Beta)-3-Oxoandrostan-17-Yl Propionate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C22H34O3
IUPAC Name [(5s,8r,9s,10s,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate
Molecular Mass 346.504 g·mol−1
Heat of Formation -788.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.24 ± 1.08 D
Volume 449.22 Å 3
Surface Area 355.97 Å 2
HOMO Energy -9.86 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.99 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (5-alpha,17-beta)-17-(1-oxopropoxy)androstan-3-one
 • 17beta-hydroxy-5alpha-androstan-3-one propionate
 • 5-alpha-androstan-3-one, 17-beta-hydroxy-, propionate
 • 5-alpha-dihydrotestosterone propionate
 • [(5s,8r,9s,10s,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate
 • androstan-3-one, 17-(1-oxopropoxy)-, (5-alpha,17-beta)- (9ci)
 • androstanolone propionate
 • dhtp
 • dihydrotestosterone 17-beta-propionate
 • dihydrotestosterone propionate
 • propanoic acid [(5s,8r,9s,10s,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
 • propionic acid [(5s,8r,9s,10s,13s,14s,17s)-3-keto-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
CAS Number(s)
 • 855-22-1
InChIKey XTAARPJDFFXHGH-GRPBBMKTSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O