4-{[(3α,5Beta,7Beta,8Xi,9Xi,14Xi,17α)-3,7-Dihydroxy-24-Oxocholan-24-Yl]Amino}Benzoic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C31H45NO5
IUPAC Name [(4r)-4-[(3r,5s,7s,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]-isopropylidene-ammonium dihydrate
Molecular Mass 511.693 g·mol−1
Heat of Formation -1135.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 7.49 ± 1.08 D
Volume 641.64 Å 3
Surface Area 510.72 Å 2
HOMO Energy -9.22 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.37 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 4-[[(4r)-4-[(3r,5s,7s,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-1-oxopentyl]amino]benzoic acid
  • 4-[[(4r)-4-[(3r,5s,7s,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]benzoic acid
InChIKey XTAJJBNJCJLSMK-QTPUZMQVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N