(5α,6Z)-17-Methyl-6-(Phenylhydrazono)-4,5-Epoxymorphinan-3,14-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C23H25N3O3
IUPAC Name (3s,4r,4as,7z,7ar,12bs)-3-methyl-7-(phenylhydrazono)-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1h-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-4a,9-diol
Molecular Mass 391.463 g·mol−1
Heat of Formation -186.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.40 ± 1.08 D
Volume 451.29 Å 3
Surface Area 368.83 Å 2
HOMO Energy -8.19 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.01 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 14-hydroxydihydromorphinone hydrazone
  • morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-, phenylhydrazone, (5alpha)-
  • oxymorphone phenylhydrazone
  • oxyph
CAS Number(s)
  • 101365-15-5
InChIKey YFZIQHGQJPIUCX-QINNMFRESA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N