α-Terpinene

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H16
IUPAC Name 1-isopropyl-4-methyl-cyclohexa-1,3-diene
Molecular Mass 136.234 g·mol−1
Heat of Formation -42.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.19 ± 1.08 D
Volume 203.2 Å 3
Surface Area 194.9 Å 2
HOMO Energy -8.40 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.61 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • .alpha.-terpinen
 • 1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-
 • 1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-isopropyl-
 • 1-isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene
 • 1-isopropyl-4-methylcyclohexa-1,3-diene
 • 1-methyl-4-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadiene
 • 1-methyl-4-(propan-2-yl)cyclohexa-1,3-diene
 • 1-methyl-4-isopropylcyclohexadiene-1,3
 • 1-methyl-4-propan-2-yl-cyclohexa-1,3-diene
 • 1-methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,3-diene
 • alpha-terpinen
 • lmpr01020068
 • p-mentha-1,3-diene
 • terpilene
CAS Number(s)
 • 99-86-5
InChIKey YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C