(3β,17β)-Androst-5-Ene-3,17-Diyl Dipropanoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C25H38O4
IUPAC Name [(3s,8r,9s,10r,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-17-propanoyloxy-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] propanoate
Molecular Mass 402.567 g·mol−1
Heat of Formation -966.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.92 ± 1.08 D
Volume 515.13 Å 3
Surface Area 422.42 Å 2
HOMO Energy -9.32 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.17 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • [(3s,8r,9s,10r,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-3-propanoyloxy-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate
 • androst-5-ene-(3beta,17beta)-diol dipropionate
 • androst-5-ene-3,17-diol, dipropanoate, (3-beta,17-beta)- (9ci)
 • androst-5-ene-3-beta,17-beta-diol, dipropionate
 • androstenediol dipropionate
 • bisexovis
 • bisexovister
 • ginandrin
 • propanoic acid [(3s,8r,9s,10r,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-3-(1-oxopropoxy)-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
 • propionic acid [(3s,8r,9s,10r,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-3-propionyloxy-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
CAS Number(s)
 • 2297-30-5
InChIKey ZDDFOEZPFDWEQS-YMKPZFJOSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O