(3α,5α)-17-Oxoandrostan-3-Yl Hydrogen Sulfate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H30O5S
IUPAC Name [(3r,5s,8r,9s,10s,13s,14s)-10,13-dimethyl-17-oxo-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] hydrogen sulfate
Molecular Mass 370.504 g·mol−1
Heat of Formation -1079.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.27 ± 1.08 D
Volume 436.76 Å 3
Surface Area 346.53 Å 2
HOMO Energy -9.69 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.09 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • 3alpha-hydroxy-5alpha-androstan-17-one 3-sulfate
 • 3alpha-hydroxy-5alpha-androstan-17-one monosulfate
 • 3alpha-hydroxy-5alpha-androstan-17-one sulfate
 • 3alpha-sulfate-5alpha-androstan-17-one
 • 5alpha-androstane-3alpha-ol-17-one sulfate
 • 5alpha-androsterone sulfate
 • [(3r,5s,8r,9s,10s,13s,14s)-10,13-dimethyl-17-oxo-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] hydrogen sulfate
 • [(3r,5s,8r,9s,10s,13s,14s)-17-keto-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] hydrogen sulfate
 • andros-s
 • androstan-17-one, 3-(sulfooxy)-, (3alpha,5alpha)-
 • androsterone 3alpha-sulfate
 • androsterone monosulfate
 • androsterone sulfate
 • androsterone, hydrogen sulfate
 • lmst05020001
CAS Number(s)
 • 2479-86-9
InChIKey ZMITXKRGXGRMKS-HLUDHZFRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O