1-(β-D-Glucopyranosyl)-4-(1-Naphthyl)-1H-1,2,3-Triazole

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H19N3O5
IUPAC Name (2r,3s,4s,5r,6r)-2-(hydroxymethyl)-6-[4-(1-naphthyl)-2-aza-1-azonia-3-azanidacyclopenta-1,4-dien-1-yl]tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 357.361 g·mol−1
Heat of Formation -495.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.11 ± 1.08 D
Volume 404.02 Å 3
Surface Area 355.81 Å 2
HOMO Energy -8.94 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.29 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey ZQSWMZLNZOWSSB-UYTYNIKBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N