(3α)-[({2-[(2S,3S,4R,5S)-3,4-Dihydroxy-5-Methyl-2-Pyrrolidinyl]Ethyl}Amino)Methyl]Ferrocene

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H26FeN2O2
IUPAC Name cyclopenta-2,4-dien-1-yl-[(1r)-3-[[2-[(2s,3s,4r,5s)-3,4-dihydroxy-5-methyl-pyrrolidin-2-yl]ethylamino]methyl]cyclopenta-2,4-dien-1-yl]iron
Molecular Mass 358.256 g·mol−1
Heat of Formation 2649.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.17 ± 1.08 D
Volume 391.27 Å 3
Surface Area 349.99 Å 2
HOMO Energy -9.21 ± 0.55 eV
LUMO Energy -2.14 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey ZWSGRBUXVKPKCO-IMFJELSCSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C Fe O N